Informacije - SK Partizan Practical Shooting

SK Partizan Practical Shooting

STRELJAČKI KLUB
PARTIZAN PRACTICAL SHOOTING
11000 BEOGRAD, Humska 1
SRBIJA
Tel/Fax: +381 11 2647 942
e-mail: info@kpsp.rs

Informacije

DOBRODOŠLI U STRELjAČKI KLUB „PARTIZAN“

Poštovani kandidati,

Streljački savez Srbije sačinio je priručnik za sprovođenje obuke i provere znanja u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem. Način na koji je pisan ovaj materijal je pokušaj da se na što jednostavniji i jezički prihvatljiv način omogući širem krugu kandidata da lakše shvati i ostvari želju zakonodavca kao i nas izvođača obuke da vas naučimo ili obnovimo Vaše znanje u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem.

Priručnik je plod rada naših istaknutih eksperata iz pojedinih delova programa obuke, teoriskih znanja, kao i velikog iskustva koje naši stručnjaci poseduju u obuci radnika za fizičko i preventivno-tehničko obezbeđelje objekata i njihovoj obuci za bezbedno rukovalje vatrenim oružjem.

U nadi da ćete gradivo, predviđeno Programon obuke, lako savladati kao i da ga nikada NEĆETE ZABORAVITI, želimo vam mnogo uspeha.

Materijal za obuku u PDF formatu možete pogledati ili skinuti ovde: materijal_za_obuku

UVOD!

Pre nego što pristupite proučavanju ponuđenog materijala, pročitajte i ovaj tekst pa se u skladu sa tim pripremajte i ponašajte.

Lice koje želi da nabavi vatreno oružje uz zahtev mora da priloži Uverenje da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem, a da bi se dobilo takvo uverenje neophodno je završiti obuku i pristupiti proveri znanja.

Obuka i provera znanja su regulisani pravilnikom o uslovima obavljanja, način sprovođenja i programa obuke za rukovanje vatrenim oružjem (Sl. Glasnik RS br: 1/99) u kojem je između ostalog registrovano i sledeće.

Obuka za rukovanje vatrenim oružjem obuhvata:

1. Teoriski deo za oblast
– Pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja – 2 časa.
– Bezbedno rukovanje oružjem – 1 čas.
– Osnovne balistike i tehnike gađanja – 1 čas.

2. Praktični deo za oblasti:
– Bezbedno rukovanje oružjem – 1 čas.
– Praktično gađanje vatrenim oružjem – 2 časa.

3. Provera znanja iz teoreckog i praktičnog dela.

Prijavu za obuku možete obaviti elektronskim putem ovde.