Nazivi kalibara - SK Partizan Practical Shooting

SK Partizan Practical Shooting

STRELJAČKI KLUB
PARTIZAN PRACTICAL SHOOTING
11000 BEOGRAD, Humska 1
SRBIJA
Tel/Fax: +381 11 2647 942
e-mail: info@kpsp.rs

Nazivi kalibara

NAZIVI (OZNAKE) KALIBARA MUNICIJE

Zvanični, standardizovani Nazivi Kalibara municije za pešadijsko, lovačko i sportsko oružje, precizno i striktno su određeni od strane međunarodnih instituta za standardizaciju i homologizaciju navedenih kategorija municije.

Nazivi kalibara su Nazivnog karaktera, to jest, u celini predstavljaju, doslovce precizan naziv (ime) dotičnog kalibra, koje pod sobom podrazumeva precizno standardima definisan niz dimenzija, tolerancija i drugih veličina tog kalibra, kao na primer :

  • Oblik i detaljne dimenzije čaure
  • Prečnik zrna
  • Maksimalni dozvoljeni radni pritisak barutnih gasova u cevi
  • Oblik i dimenzije ležišta metka u cevi
  • Oblik i dimenzije unutrašnjosti cevi
  • i niz drugih dimenzija i veličina

Tip, oblik, konstrukciju, težinu i materijal košuljice i jezgra zrna, određuju proizvođači u cilju postizanja željenih balističkih, terminalnih (na cilju) i drugih svojstava.

NAPOMENA: Dimenzije koje se često sreću u nazivima kalibara, najčešće predstavljaju neku od dimenzija (često približnu) vezanu za dotični kalibar, te ih ne treba uzimati u obzir prilikom merenja radi određivanja stvarnog kalibra, već se treba orijentisati na dimenzije date standardima. Takođe se u pojedinim slučajevima i na oružju sreću nepotpune ili neprecizno definisane oznake kalibra.
Navedeno je veoma važno, obzirom da tačan naziv kalibra određuje kako dimenzije tako i radni pritisak, pa svaka pogrešna upotreba kalibra metka nosi sa sobom niz opasnosti.

Broj raznih kalibara u istoriji municije, kao i onih koji su do današnjih dana konstruisani, razvijani i upotrebljavani, te onih divljih (Wildcat-engl.) koje su konstruisale i razvijale firme i pojedinci, pa ne prihvaćenih ili zaboravljenih, daleko nadmašuje broj navedenih tekućih kalibara u priloženim tabelama.

U nastavku dajemo tabele sa preciznim standardizovanim nazivima kalibara šest grupa municije u tekućoj upotrebi – za prozivanje tabela klikni na sledeće linkove :